Skip to content

Kontakt

Zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu, poniżej dane kontaktowe.

Kontakt

Zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu, poniżej dane kontaktowe.

Dane adresowe

EthosEnergy Poland S.A.

EthosEnergy Poland S.A.

ul. Powstańców Śląskich 85
42-701 Lubliniec

www.ethosenergygroup.pl
ethosenergy@ethosenergygroup.pl

Centrala:
tel. +48 34 357 21 00
fax +48 34 356 35 17

Informacje dodatkowe

Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy KRS
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000056279

Kapitał zakładowy 35 373 720,00 PLN
Kapitał wpłacony 35 373 720,00 PLN

NIP 575-00-08-008
NIP UE PL 5750008008

Regon 150058523

Konto: Bank PeKaO S.A.
23 1240 4227 1111 0000 4843 5185

Dane kontaktowe

Is this your preferred language?

It looks like you are visiting us from United States of America. Would you like to switch to the Polish language version of EthosEnergy?