Skip to content
Naprawy i serwisowanie

Naprawy i serwisowanie w warsztacie

Nasze szerokie umiejętności pozwalają nam wytwarzać lub regenerować oraz wymieniać kluczowe komponenty transformatorów.

Przeprowadzamy przeglądy techniczne oraz ocenę stanu technicznego komponentów, na których podstawie opracowujemy indywidualne programy naprawcze uzupełnione o testy i przywrócenie transformatorów do eksploatacji.

Zakres wykonywanych przez nas prac naprawczych:

Zaawansowane monitorowanie online

Jednym z kluczowych komponentów zapewniających bezpieczeństwo transformatora jest system monitorowania umożliwiający także zaawansowane zarządzanie cyklem życia transformatora.

W naszej ofercie można znaleźć szereg usług w zakresie wdrażania i modernizacji systemów monitorowania. Obejmują one sprzęt do pomiaru:

  • Zawartości gazu w oleju
  • Temperatur w różnych obszarach, w tym w punktach gorących
  • Parametrów pracy podobciążeniowych przełączników zaczepów
  • Stanu przepustów

Większy potencjał

Masz pytania dotyczące naszych usług i możliwości lub chcesz poprosić nas o pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom – skontaktuj się z nami.
Typ zapytania
LIVE - EDIT