Skip to content

Akcjonariusze

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi komunikatami dla Akcjonariuszy

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi komunikatami dla Akcjonariuszy

Akcjonariusze

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 16

Informujemy, że w dniu 29 marca 2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trakcie którego podjęto uchwały o zmianie
w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Aktualny skład Rady przedstawia się następująco:

 1. Mario Cincotta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Scott Jessiman – Członek Rady Nadzorczej,
 3. Dariusz Baron – Sekretarz Rady Nadzorczej.

 

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 16

Please be informed that on 29 March 2023 the Extraordinary General Meeting of Shareholders was held during which resolutions on a change in the composition of the Company’s Supervisory Board were adopted.

The current composition of the Supervisory Board is as follows:

 1. Mario Cincotta – Chairman of the Supervisory Board,
 2. Scott Jessiman – Member of the Supervisory Board,
 3. Dariusz Baron – Secretary of the Supervisory Board.

 

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 15

Informujemy, że w dniu 08 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trakcie którego podjęto uchwały o zmianie
w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Aktualny skład Rady przedstawia się następująco:

 1. Fabrizio Fabbri - Przewodniczący
 2. Florian Schindelmann,
 3. Dariusz Baron.

 

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 15

Please be informed that on 08 June 2022 the Ordinary General Meeting of Shareholders was held during which resolutions on a change in the composition of the Company’s Supervisory Board were adopted.

The current composition of the Supervisory Board is as follows:

 1. Fabrizio Fabbri - Chairperson
 2. Florian Schindelmann,
 3. Dariusz Baron

 

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 14

Informujemy, że w dniu 01 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej EthosEnergy Poland S.A., w trakcie którego z dniem 02 czerwca 2022 r. został powołany Zarząd Spółki na X kadencję w składzie:      

 1. Janusz Osadnik – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny,
 2. Bartłomiej Dośpiał – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych.

 

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 14

Please be informed that on 01 June 2022 the meeting of Supervisory Board of EthosEnergy Poland S.A was held during which the Management Board of the Company was appointed for the 10th term of office as of 02 June 2022.

The current composition of the Management Board is as follows:

 1. Janusz Osadnik - President of the Management Board, Managing Director
 2. Bartłomiej Dośpiał - Member of the Management Board, Financial and Economic Director

 

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 13

Informujemy, że w dniu 10 grudnia 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trakcie którego podjęto uchwały o zmianie
w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Aktualny skład Rady przedstawia się następująco:

 1. Fabrizio Fabbri - Przewodniczący
 2. Michael Muse
 3. Dariusz Baron

 

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 13

Please be informed that on 10 December 2021 the Extraordinary General Meeting of Shareholders was held during which resolutions on a change in the composition of the Company’s Supervisory Board were adopted.

The current composition of the Supervisory Board is as follows:

 1. Fabrizio Fabbri - Chairperson
 2. Michael Muse
 3. Dariusz Baron

 

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 12

Informujemy, że w dniu 08 listopada 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trakcie którego podjęto uchwały o zmianie
w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Aktualny skład Rady przedstawia się następująco:

 1. Fabrizio Fabbri – Przewodniczący
 2. Tomasz Dusza
 3. Dariusz Baron

 

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 12

Please be informed that on 08 November 2021 the Extraordinary General Meeting of Shareholders was held during which resolutions on a change in the composition of the Company’s Supervisory Board were adopted.

The current composition of the Supervisory Board is as follows:

 1. Fabrizio Fabbri - Chairperson
 2. Tomasz Dusza
 3. Dariusz Baron

 

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 11

Informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trakcie którego podjęto uchwały odnośnie zmiany
w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Aktualny skład Rady przedstawia się następująco:

 1. Tomasz Dusza – Przewodniczący
 2. Przemysław Kubik
 3. Dariusz Baron

 

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 11

Please be informed that on 11 August 2021 the Extraordinary General Meeting of Shareholders was held during which resolutions on a change in the composition of the Company’s Supervisory Board were adopted.

The current composition of the Supervisory Board is as follows:

 1. Tomasz Dusza – Chairperson
 2. Przemysław Kubik
 3. Dariusz Baron

 

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 10

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2021 r.  odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trakcie którego:

 1. zatwierdzono dokumenty bilansowe Spółki tj. sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020;
 2. podjęto uchwałę o przeznaczeniu wypracowanego zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariusza – Ethos Energy Group Limited.

Ponadto, została powołana Rada Nadzorcza na kolejną X kadencję w następującym składzie:

 1. Fabrizio Fabbri - Przewodniczący
 2. Michael Muse
 3. Dariusz Baron

 

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 9

Informujemy, że w dniu 20 maja 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trakcie którego podjęto uchwały odnośnie zmiany
w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Aktualny skład Rady przedstawia się następująco:

 1. Fabrizio Fabbri – Przewodniczący
 2. Michael Muse
 3. Dariusz Baron

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 8

Informujemy, że w dniu 02 lutego 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trakcie którego podjęto uchwały odnośnie zmiany
w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Aktualny skład Rady przedstawia się następująco:

 1. Fabrizio Fabbri – Przewodniczący
 2. Krzysztof Bąk
 3. Dariusz Baron


KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 7
PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z obowiązkową w Polsce dematerializacją akcji spółek akcyjnych, w trybie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2019.1798 ] wzywamy po raz piąty akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji EthosEnergy Poland S.A. w siedzibie Spółki w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich 85.

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 6
CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z obowiązkową w Polsce dematerializacją akcji spółek akcyjnych, w trybie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2019.1798 ] wzywamy po raz czwarty akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji EthosEnergy Poland S.A. w siedzibie Spółki w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich 85.

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 5
TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z obowiązkową w Polsce dematerializacją akcji spółek akcyjnych, w trybie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2019.1798 ] wzywamy po raz trzeci akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji EthosEnergy Poland S.A. w siedzibie Spółki w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich 85.

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 4
DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z obowiązkową w Polsce dematerializacją akcji spółek akcyjnych, w trybie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2019.1798 ] wzywamy po raz drugi akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji EthosEnergy Poland S.A. w siedzibie Spółki w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich 85.

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 3
PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z obowiązkową w Polsce dematerializacją akcji spółek akcyjnych, w trybie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2019.1798 ] wzywamy po raz pierwszy akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji EthosEnergy Poland S.A. w siedzibie Spółki w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich 85

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 2

W związku z dematerializacją akcji celem uporządkowania dokumentów akcji Spółki, w tym zaktualizowania nazwy Spółki na dokumentach akcji, Zarząd EthosEnergy Poland S.A. działając na podstawie art. 358 § 3 ksh na mocy Uchwały nr 32/2020 z dnia 15 maja 2020 r. unieważnił wszystkie istniejące dokumenty akcji Spółki serii A, B i C i wystawił trzy nowe odcinki zbiorowe akcji serii A, B i C.

Unieważnione odcinki zbiorowe akcji imiennych Spółki obejmują:

 1. akcje serii A od numeru 000 378 811 do numeru 001 647 000
 2. akcje serii B od numeru 000 000 001 do numeru 0015 910 25
 3. akcje serii C od numeru 000 000 001 do numeru 002 323 607.

Nowe trzy odcinki zbiorowe akcji obejmują:

 1. odcinek zbiorowy nr 1 akcji serii A od numeru 0 000 001 do numeru 1 157 450
 2. odcinek zbiorowy nr 1 akcji serii B od numeru 0 000 001 do numeru 0 056 315
 3. odcinek zbiorowy nr 1 akcji serii C od numeru 0 000 001 do numeru 2 323 607.

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 1

Informujemy, że w dniu 10 czerwca 2020r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trakcie którego podjęto również uchwały odnośnie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Aktualny skład Rady przedstawia się następująco:

 1. Fabrizio Fabbri – Przewodniczący
 2. Michael Muse
 3. Dariusz Baron

 

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 10

Please be informed that on 18 June 2021, the Ordinary General Meeting
of Shareholders was held during which:

 1. the Company's balance sheet documents have been approved, i.e. the report on the Company's activities and the financial statements for the financial year 2020;
 2. the resolution was adopted to allocate the generated net profit for the payment of dividends to the Shareholder - Ethos Energy Group Limited.  

Furthermore, the Supervisory Board was established for the next 10th term in the following composition:

 1. Fabrizio Fabbri - Chairperson
 2. Michael Muse
 3. Dariusz Baron

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 9

Please be informed that on 20 May 2021 the Extraordinary General Meeting of Shareholders was held during which resolutions on a change in the composition of the Company’s Supervisory Board were adopted.

The current composition of the Supervisory Board is as follows:

 1. Fabrizio Fabbri – Chairperson
 2. Michael Muse
 3. Dariusz Baron


ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 8

Please be informed that on 02 February 2021 the Extraordinary General Meeting of Shareholders was held during which resolutions on a change in the composition of the Company’s Supervisory Board were adopted.

The current composition of the Supervisory Board is as follows:

 1. Fabrizio Fabbri – Chairperson
 2. Krzysztof Bąk
 3. Dariusz Baron

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 7
FIFTH REQUEST TO SUBMIT SHARES CERTIFICATES

In connection with obligatory dematerialization of share certificates of joint-stock companies in Poland, pursuant to Art. 16 (1) of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts [Journal of Laws 2019.1798], we request shareholders for the fifth time to submit share certificates of EthosEnergy Poland S.A. held by shareholders, at the Company’s registered office in Lubliniec, Powstańców Śląskich 85.

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 6
FOURTH REQUEST TO SUBMIT SHARES CERTIFICATES

In connection with obligatory dematerialization of share certificates of joint-stock companies in Poland, pursuant to Art. 16 (1) of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts [Journal of Laws 2019.1798], we request shareholders for the fourth time to submit share certificates of EthosEnergy Poland S.A. held by shareholders, at the Company’s registered office in Lubliniec, Powstańców Śląskich 85.

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 5 THIRD REQUEST TO SUBMIT SHARES CERTIFICATES

In connection with obligatory dematerialization of share certificates of joint-stock companies in Poland, pursuant to Art. 16 (1) of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts [Journal of Laws 2019.1798], we request shareholders for the third time to submit share certificates of EthosEnergy Poland S.A. held by shareholders, at the Company’s registered office in Lubliniec, Powstańców Śląskich 85.

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 4
SECOND REQUEST TO SUBMIT SHARES CERTIFICATES

In connection with obligatory dematerialization of share certificates of joint-stock companies in Poland, pursuant to Art. 16 (1) of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts [Journal of Laws 2019.1798], we request shareholders for the second time to submit share certificates of EthosEnergy Poland S.A. held by shareholders, at the Company’s registered office in Lubliniec, Powstańców Śląskich 85.

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO. 3
FIRST REQUEST TO SUBMIT SHARES CERTIFICATES

In connection with obligatory dematerialization of share certificates of joint-stock companies in Poland, pursuant to Art. 16 (1) of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts [Journal of Laws 2019.1798], we request shareholders for the first time to submit share certificates of EthosEnergy Poland S.A. held by shareholders, at the Company’s registered office in Lubliniec, Powstańców Śląskich 85.

ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO.2

In connection with share dematerialization, in order to put Company share documents in order, including the update of the Company name in the share documents, the Management Board of EthosEnergy Poland S.A. acting pursuant to Article 358(3) of the Code of Commercial Companies by virtue of Resolution no. 32/2020 dated 15 May 2020 invalidated all existing Company share documents of series A, B and C and printed out three new multiple share documents of series A, B and C.

Invalidated share documents of the Company registered shares include:

 1. Series A shares from number 000 378 811 to number 001 647 000
 2. Series B shares from number 000 000 001 to number 0015 910 25
 3. Series C shares from number 000 000 001 to number 002 323 607.

Three new multiple share documents include:

 1. Share documents No. 1 of Series A shares from number 0 000 001
  to number 1 157 450
 2. Share documents No. 1 of Series B shares from number 0 000 001
  to number 0 056 315
 3. Share documents No. 1 of Series C shares from number 0 000 001
  to number 2 323 607.


ANNOUNCEMENT FOR SHAREHOLDERS NO.1

Please be informed that on 10 June 2020 the Ordinary General Meeting of Shareholders was held during which resolutions on a change in the composition of the Company’s Supervisory Board was also adopted.

The current composition of the Supervisory Board is as follows:

 1. Fabrizio Fabbri – Chairperson
 2. Michael Muse
 3. Dariusz Baron

Skontaktuj się, aby włączyć potencjał

Niezależnie od tego, czy masz pytanie dotyczące naszych usług lub możliwości, czy też tego, w jaki sposób możemy pomóc Ci rozwiązać problem, chętnie się z Tobą skontaktujemy.

W czym możemy Ci dzisiaj pomóc?

LIVE - EDIT