Skip to content

Uwagi prawne

NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA „TAK, JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WYDAJNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CO DO DZIAŁANIA NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, DOKŁADNOŚCI INFORMACJI LUB DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ (W ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE WYŁĄCZENIE GWARANCJI JEST DOPUSZCZALNE PRZEZ PRAWO). W ŻADNYM WYPADKU ETHOSENERGY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY (BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE), BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB FORMĘ DZIAŁANIA, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB PODJĘCIA DECYZJI BĄDŹ DZIAŁAŃ W OPARCIU O INFORMACJE ZAWARTE W TEJ WITRYNIE, Z POWODU JAKICHKOLWIEK NIEŚCISŁOŚCI LUB POMINIĘĆ W TYCH INFORMACJACH (W ZAKRESIE, W JAKIM ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONA LUB OGRANICZONA NA MOCY ODPOWIEDNIEGO PRAWA).

Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej nie stanowią zaproszenia do zakupu jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych przez EthosEnergy ani do zawarcia umowy z EthosEnergy lub jakimkolwiek innym podmiotem. Nie należy polegać na tych informacjach przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji o inwestowaniu.

EthosEnergy Group Limited to prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Szkocji pod numerem SC454431, z siedzibą w Wood Group, 15 Justice Mill Lane, Aberdeen, Szkocja, AB11 6EQ.

Copyright © 2014-2021 EthosEnergy Group Limited

LIVE - EDIT