Skip to content

Kontrakt z SEIC na obsługę turbin gazowych różnych producentów

Umowa na zarządzane usługi serwisowe (MMS), obejmująca wsparcie w zakresie eksploatacji wszystkich należących do Sakhalin Energy Investment Company zespołów wytwórczych znajdujących się na wyspie Sachalin.

Cele
 • Wydłużanie trwałości
 • Mniejsze koszty konserwacji
Sektory
 • Sektor naftowy i gazowy
Zasób
 • Turbiny gazowe
Lokalizacja
Wyspa Sachalin, Rosja
Kontrakt z SEIC na obsługę turbin gazowych różnych producentów

Opis projektu

W ramach umowy EFA zawartej pomiędzy Shell Global Solutions International B.V a EthosEnergy, firma Sakhalin Energy Investment Company Ltd (SEIC) będzie korzystać z następujących usług realizowanych na rzecz Production Services Network Sakhalin LLC w odniesieniu do różnych maszyn wirnikowych pracujących w instalacjach offshore i onshore, w tym na platformach Molikpaq i Piltun-A oraz stacji sprężania Booster Station 2, należących do projektu Sakhalin-2:

 • Dedykowany zespół inżynierów znajdujących się na miejscu
 • Zarządzanie konserwacją
 • Wsparcie techniczne
 • Zarządzanie danymi i raportowanie

Zadania umowne EthosEnergy

 • Zapewnienie pełnej zgodności z „12 ratującymi życie zasadami Shell”, mającymi na celu polepszenie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osiągnięcie całkowitej bezwypadkowości, przy jednoczesnej pełnej zgodności z przepisami lokalnymi, firmowymi i regulacyjnymi
 • Zapewnienie jak największych korzyści i optymalne wykorzystanie uzyskanych oszczędności
 • Zmniejszenie złożoności istniejącego łańcucha usług serwisowych w zakresie maszyn wirnikowych (dostawcy, zarządzanie częściami, logistyka) na Sachalinie
 • Zmniejszenie zależności SEIC w zakresie eksploatacji i konserwacji od dostawców poszczególnych urządzeń i zapewnienie samowystarczalnego, samodzielnie zarządzanego programu serwisowego
 • Rozpoczęcie świadczenia podstawowych usług określonych w umowie jako główny priorytet
 • Zapewnienie dostępności lokalnych zasobów
 • Zwiększenie kompetencji personelu poprzez nieustanną ocenę i identyfikację potrzeb w zakresie szkoleń
 • Rozwijanie i ulepszanie usług w sposób zgodny z procedurami zamawiającego
 • Umożliwienie firmie SEIC/Shell osiągnięcie korzyści z umowy EFA w kluczowym obszarze pilotażowym

Zakres obsługiwanych urządzeń

Umowa obejmuje flotę składającą się z 13 turbin gazowych takich producentów, jak: Rolls Royce, Ruston czy Hitachi, eksploatowanych w instalacjach onshore i offshore.

Szczegóły projektu

Do podstawowych założeń projektu należą: terminowa realizacja planowanych corocznych czynności konserwacyjnych, wdrożenie pierwszych sześciu modernizacji układu sterującego na platformie Molikpaq, poprawa niezawodności rozruchu urządzeń objętych umową oraz zwiększenie dostępności tych urządzeń.

Skontaktuj się, aby włączyć potencjał

Niezależnie od tego, czy masz pytanie dotyczące naszych usług lub możliwości, czy też tego, w jaki sposób możemy pomóc Ci rozwiązać problem, chętnie się z Tobą skontaktujemy.

W czym możemy Ci dzisiaj pomóc?

Object reference not set to an instance of an object.
LIVE - EDIT