Skip to content

Modernizacja geotermalnej turbiny parowej

Z powodu stałego spadku ilości pary ze źródła geotermalnego jedyna turbina w elektrowni geotermalnej Tiwi Geothermal Plant (TGP) pracowała z połową wydajności, co prowadziło do nieefektywnego zużycia pary.

Cele
  • Wzrost mocy wyjściowej
  • Zwiększenie produkcji pary
  • Wydłużanie trwałości
Sektory
  • Energetyka
Zasób
  • Turbiny parowe
Lokalizacja
Tiwi, Filipiny
Modernizacja geotermalnej turbiny parowej

Opis projektu

Z powodu stałego spadku ilości pary ze źródła geotermalnego jedyna turbina w elektrowni geotermalnej Tiwi Geothermal Plant (TGP) pracowała z połową wydajności, co prowadziło do nieefektywnego zużycia pary.

Największe wyzwania

  • Operator musiał mierzyć się ze stale zmniejszającym się dopływem pary ze źródła geotermalnego
  • Turbina o mocy projektowej 60 MW produkowała mniej niż 30 MW energii
  • Operator musiał również poradzić sobie z degradacją ścieżki pary
  • Klient chciał jak najbardziej ograniczyć koszty, wykorzystując ponownie tyle komponentów zdatnych do użytku, ile się dało
  • Nieoczekiwane odkrycia, takie jak różnice konstrukcyjne między poszczególnymi jednostkami, powodowały problemy zarówno ze ścieżką pary, jak i komponentami stacjonarnymi

Rozwiązanie EthosEnergy

Firma EthosEnergy przeprowadziła analizy termodynamiczną i mechaniczną istniejących jednostek i zidentyfikowała usprawnienia możliwe do wprowadzenia. Na podstawie tych analiz przeprojektowano aparaty kierownicze i łopatki wirnikowe na trzech z sześciu stopni turbiny, redukując wysokość łopatek. Ponieważ konieczne było użycie nowych łopatek i aparatów kierowniczych, firma EthosEnergy zmieniła ich konstrukcję na całkowicie zintegrowaną z wymiennymi uszczelnieniami nadbandażowymi. Ta zmiana rozwiązała największy problem z łopatkami geotermalnej turbiny parowej – erozję zamków. Zintegrowana konstrukcja eliminuje konieczność stosowania zamków i zapewnia lepszą szczelność.

Analiza wskazała, że konstrukcja wszystkich stopni jest odpowiednia, konieczne jest tylko zmniejszenie wysokości wylotów dysz na stopniach 4 i 5. Mimo że niezbędna objętość właściwa pary zwiększyła się, przepływ wymagany do osiągnięcia docelowej mocy 32,2 MW był niższy niż oryginalny projektowy przepływ objętościowy. Przeprojektowano również dysze i łopatki w strefie przepływu, aby uwzględnić zmiany łącznego przepływu objętościowego i optymalnie rozłożyć obciążenie na wszystkie stopnie.

Szczegóły projektu

Najważniejsze cechy projektu

Najważniejsze wyniki

Podczas testów udało się przekroczyć gwarantowane wartości wydajności. Nowe komponenty na stopniach 1, 2 i 3 oraz modyfikacje na stopniach 4 i 5 pozwoliły uzyskać najlepszą równowagę między kosztami a wzrostem wydajności.

Nowa ścieżka pary została zaprojektowana z uwzględnieniem nowych warunków, a do jej wykonania wybrano materiały zapewniające niezawodność. Dzięki dobrze przemyślanym i wykonanym działaniom żywotność jednostki znacznie się wydłużyła.

Skontaktuj się, aby włączyć potencjał

Niezależnie od tego, czy masz pytanie dotyczące naszych usług lub możliwości, czy też tego, w jaki sposób możemy pomóc Ci rozwiązać problem, chętnie się z Tobą skontaktujemy.

W czym możemy Ci dzisiaj pomóc?

LIVE - EDIT