Skip to content

Optymalizacja uszczelnienia gazodynamicznego – stabilizacja ciśnienia wstecznego w uszczelnieniu zewnętrznym

Firma EthosEnergy została zatrudniona przez operatora obsługującej wyczerpujące się złoże gazu sprężarki doprężającej offshore, w której zaobserwowano małe wycieki i niskie ciśnienie na upuście głównym.

Cele
  • Wzrost mocy wyjściowej
Sektory
  • Sektor naftowy i gazowy
Zasób
  • Sprężarki
Lokalizacja
Optymalizacja uszczelnienia gazodynamicznego – stabilizacja ciśnienia wstecznego w uszczelnieniu zewnętrznym

Opis projektu

Firma EthosEnergy została zatrudniona przez operatora obsługującej wyczerpujące się złoże gazu sprężarki doprężającej offshore, w której zaobserwowano małe wycieki i niskie ciśnienie na upuście głównym.

Celem utrzymania stabilnego ciśnienia roboczego w głównym systemie upustowym firma EthosEnergy zaleciła zastosowanie systemu stabilizacji ciśnienia wstecznego w uszczelnieniu zewnętrznym.

W normalnych warunkach pracy samoregulujący się system zwiększa przepływ w kierunku upustu głównego, co stabilizuje pracę uszczelnienia w warunkach przejściowych. Dodatkowy przepływ jest wyłączany, kiedy ciśnienie w upuście głównym osiągnie poziom alarmowy i poziom wyłączenia.

Opis problemu

Z doświadczenia wiemy, że sprężarki pracujące z niskim ciśnieniem ssania (< 20 barg) z tandemowymi uszczelnieniami gazodynamicznymi bez pomocniczego gazu uszczelniającego mogą wykazywać małe wycieki i niskie wartości ciśnienia na upuście głównym.

Podczas działania z niskim ciśnieniem wycieki z uszczelnienia są bardzo małe, zwłaszcza w przypadku współczesnych dwukierunkowych uszczelnień gazodynamicznych, co może sprawić, że przepływ gazu procesowego do upustu głównego będzie niewystarczający do zapewnienia stabilnego ciśnienia roboczego dla zewnętrznego (pomocniczego) uszczelnienia gazodynamicznego i zaworu regulacji ciśnienia upustu głównego.

Rozwiązanie EthosEnergy

Celem utrzymania stabilnego ciśnienia roboczego w głównym systemie upustowym pracującym w takiej konfiguracji firma EthosEnergy zaleciła zastosowanie systemu stabilizacji ciśnienia wstecznego w uszczelnieniu zewnętrznym.

W normalnych warunkach pracy samoregulujący się system zwiększa przepływ w kierunku upustu głównego, co stabilizuje pracę uszczelnienia w warunkach przejściowych. Dodatkowy przepływ jest wyłączany, kiedy ciśnienie w upuście głównym osiągnie poziom alarmowy i poziom wyłączenia.

Szczegóły projektu

Najważniejsze cechy projektu

Wymagane modyfikacje

  • Zawór zwrotny na wspólnej linii doprowadzającej gaz do uszczelnienia głównego
  • Regulator ciśnienia (zamykający się w przypadku awarii) wraz ze wskaźnikiem ciśnienia na wspólnej linii zasilającej
  • Zawory zwrotny i iglicowy z mechanizmem blokującym na indywidualnych liniach zasilających
  • Modyfikacja części istniejącego orurowania celem utworzenia wpałek
  • Zmiana ustawień w systemie sterowania, aby wymusić otwarcie zaworu regulacji ciśnienia wstecznego podczas odprężania sprężarki przy ciśnieniu uszczelniającym o 0,5 bara większym od nastawy ciśnienia

Zastosowanie

Wszystkie sprężarki, w których występują problemy ze stabilizacją ciśnienia wstecznego, takie jak sprężarki z tandemowymi uszczelnieniami gazodynamicznymi bez płukania labiryntowego uszczelnienia międzystopniowego. Problem ten jest często spotykany w sprężarkach pracujących na wyczerpujących się złożach gazu offshore.

Najważniejsze wyniki

Zastosowane rozwiązanie pozwoliło zwiększyć niezawodność i dostępność sprężarki, zmniejszyło straty produkcyjne i ustabilizowało zużycie gazu uszczelniającego.

Skontaktuj się, aby włączyć potencjał

Niezależnie od tego, czy masz pytanie dotyczące naszych usług lub możliwości, czy też tego, w jaki sposób możemy pomóc Ci rozwiązać problem, chętnie się z Tobą skontaktujemy.

W czym możemy Ci dzisiaj pomóc?

Object reference not set to an instance of an object.
LIVE - EDIT