Skip to content

Modernizacja i wydłużanie trwałości eksploatacyjnej

Nasze wszechstronne rozwiązania i kompleksowe usługi pozwalają naszym klientom osiągać maksymalną wydajność, wydłużać trwałość eksploatacyjną instalacji i zwiększać niezawodność. 

Modernizacja i wydłużanie trwałości eksploatacyjnej

Nasze wszechstronne rozwiązania i kompleksowe usługi pozwalają naszym klientom osiągać maksymalną wydajność, wydłużać trwałość eksploatacyjną instalacji i zwiększać niezawodność. 

Kompleksowe rozwiązania dla całych flot

Nasze usługi w zakresie modernizacji i wydłużania trwałości eksploatacyjnej obejmują kompleksową gamę produktów i rozwiązań, które pomagają zwiększyć wydajność i moc, wydłużyć czas eksploatacji oraz zwiększyć niezawodność i elastyczność instalacji.

Jako doświadczony, niezależny dostawca usług stosujemy wszechstronne, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania dla całych flot, dzięki którym wszystkie zasoby pracują lepiej i dłużej.

Dane pozwalające zmaksymalizować wydajność

Dzięki zaawansowanym technologiom monitorowania i diagnostyki świadczymy doskonałej jakości usługi w zakresie konserwacji predykcyjnej, minimalizując tym samym liczbę nieplanowanych przestojów oraz ograniczając koszty eksploatacyjne przy jednoczesnym zapewnieniu danych niezbędnych do zmaksymalizowania wydajności instalacji.

Nasze doświadczone zespoły stosują sprawdzone rozwiązania techniczne poprawiające niezawodność, sprawność cieplną i moc oraz zmniejszające emisje i wydatki.

Mniejsze zużycie, większa sprawność

Stosujemy powłoki ochronne wydłużające żywotność wirujących i stacjonarnych komponentów bardzo podatnych na zanieczyszczenia. 

Nasze powłoki ochronne sprawdzą się również podczas krótko- i długoterminowego przechowywania wirników i zespołów powietrznych sprężarek.

Większa dostępność instalacji i wyższa produkcja

Szczegółowa analiza usterek komponentów pozwala zapobiegać kolejnym nieplanowanym przestojom.

Dzięki zasobom umożliwiającym nam świadczenie usług serwisowych na poziomie OEM zyskaliśmy reputację innowacyjnego partnera potrafiącego szybko rozwiązać każdy problem. Przeprowadzamy planowanie wyłączenia, planowanie bezpieczeństwa, przeglądy, przeprojektowywanie i remonty oraz zapewniamy wsparcie inżynieryjne, wdrożenie projektu i dostawę części. 

Mniejsze wydatki inwestycyjne i krótszy czas przestojów

Warunki robocze podczas całego cyklu życia sprężarki mogą ulec zmianie z różnych powodów. 

W takich przypadkach pomagamy dostosować parametry pracy sprężarki, aby ograniczyć niezbędne wydatki inwestycyjne i skrócić czas przestoju do minimum. 

Przeprowadzamy studium wykonalności wspierające proces podejmowania decyzji i wybór najbardziej ekonomicznego rozwiązania.

Niezrównane doświadczenie w serwisowaniu maszyn wirnikowych największych producentów OEM

Nasze zaawansowane usługi inżynierii odwrotnej pozwalają wydłużyć trwałość eksploatacyjną używanych urządzeń i zmniejszają konieczne wydatki inwestycyjne.

Posiadamy bogate doświadczenie w inżynierii odwrotnej maszyn wirnikowych największych producentów OEM przeprowadzanej zarówno w naszych zakładach, jak i na miejscu u klienta. 

Najlepsze praktyki w branży

Coraz więcej operatorów w branży przechodzi na technologię uszczelnień gazodynamicznych.

Wiele wałów sprężarek nadal pracuje jednak z uszczelnieniami olejowymi, które często przeciekają i są mało efektywne. 

Przeprowadzamy badania wykonalności w zakresie zmiany technologii uszczelnień, aby dobrać jak najlepsze pod względem ekonomicznym rozwiązanie. 

Sprawdzone rozwiązania dla sprężarek odśrodkowych i osiowych

Poznaj bogaty zbiór rzeczywistych przykładów naszej działalności, dowodzących najwyższej w branży jakości oraz szeregu korzyści odnoszonych przez klientów, od wzrostu niezawodności po wzrost wydajności. 

Zobacz wszystkie nasze osiągnięcia

Skontaktuj się, aby włączyć potencjał

Niezależnie od tego, czy masz pytanie dotyczące naszych usług lub możliwości, czy też tego, w jaki sposób możemy pomóc Ci rozwiązać problem, chętnie się z Tobą skontaktujemy.

W czym możemy Ci dzisiaj pomóc?

LIVE - EDIT