Skip to content

Etyka biznesowa

Każde działanie wykonywane w imieniu EthosEnergy ma znaczenie, dlatego każdy z nas ma obowiązek postępować odpowiedzialnie i uczciwie. W każdej sytuacji musimy pamiętać o etycznym postępowaniu i dokonywaniu „właściwych” wyborów biznesowych.

​Tym, co łączy nas wszystkich w niezwykle zróżnicowanej kulturowo firmie, co wyznaje każdy z nas, jest nasz zestaw wartości. Nazywamy je „Naszym Ethosem”.

Nasz Ethos stanowi fundament, na którym opiera się cała działalność naszej firmy. Określa, kim jesteśmy i co robimy, a co najważniejsze, każdy z jego pięciu elementów został wybrany i zdefiniowany przez naszych pracowników. Nasze wartości pomagają nam prowadzić działalność i wskazują nam, jak komunikować się z pracownikami i klientami.

Do tych wartości należą: Bezpieczeństwo, Jakość, Ludzie, Odpowiedzialność finansowa oraz Integralność.

EthosEnergy przykłada ogromną wagę do integralności, wzajemnego szacunku i etycznego postępowania. Od naszych pracowników, dostawców i podwykonawców wymagamy przestrzegania naszej Polityki etyki biznesowej. Zadaniem tej Polityki jest pomoc w realizacji obowiązków i wyznaczenie zasad i praktyk wskazujących, jak w sposób etyczny i zgodny z prawem prowadzić działalność na całym świecie.

Wszyscy nasi pracownicy mają obowiązek ukończyć szkolenie z zakresu etyki biznesowej oraz co roku potwierdzać, że znają naszą Politykę etyki biznesowej i przestrzegają zawartych w niej zapisów. Oczekujemy, że każda osoba reprezentująca naszą firmę będzie przestrzegać naszej Polityki etyki biznesowej w swoich codziennych działaniach. Zgodnie z tą Polityką każdy nasz pracownik ma obowiązek zgłaszania wszelkich związanych z pracą niewłaściwych lub nieetycznych zachowań, które zaobserwuje lub co do których ma wątpliwości.

Polityka etyki biznesowej

​Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce etyki biznesowej.

 

Infolinia ds. etyki biznesowej

​W EthosEnergy zachęcamy pracowników do zgłaszania wszelkich nielegalnych, nieetycznych i niebezpiecznych działań oraz konfliktów interesów. Nasi pracownicy mogą mieć pewność, że ich obawy zgłaszane za pośrednictwem całodobowej infolinii dostępnej pod numerem 0800 069 8042 lub portalu internetowego zostaną wysłuchane i potraktowane z należytą starannością i poufnością.

LIVE - EDIT