Skip to content

Aparaty kierownicze i dysze

Najwyższej jakości naprawy aparatów kierowniczych zwiększające sprawność wytwarzania energii i moc turbiny parowej

Aparaty kierownicze i dysze

Najwyższej jakości naprawy aparatów kierowniczych zwiększające sprawność wytwarzania energii i moc turbiny parowej

Naprawa aparatów kierowniczych

Aparaty kierownicze są kluczowe dla ogólnej sprawności turbiny parowej, a ich degradacja ma ogromny wpływ na wydajność.

Już zaledwie 5% odchylenie w obszarze dysz może spowodować znaczące straty zarówno sprawności wytwórczej, jak i mocy wyjściowej. Jeśli aparat kierowniczy nie zostanie we właściwy sposób naprawiony podczas przestoju, do czasu kolejnego wyłączenia straty te nie tylko zostaną utrzymane, ale mogą się powiększyć.

Przeglądy i naprawy

Nasza bogata oferta usług w zakresie przeglądów i napraw obejmuje m.in.:

  • Badania nieniszczące
  • Kontrole wymiarowe aparatów kierowniczych
  • Kontrole obszaru przegród i naprawy z użyciem stopu Inconel lub stali 410SS
  • Oceny i naprawy wygięć aparatów kierowniczych
  • Odnawianie powierzchni mających kontakt z parą, ścianek bocznych i powierzchni tylnych
  • Naprawy połączeń i otworów śrubowych
  • Odnawianie grzebieni uszczelnień dławnicowych i segmentowych
  • Wymiany uszczelnień segmentowych i J-kształtnych
  • Modernizacje i modyfikacje, łącznie z uszczelnieniami SMART Seals
  • Produkcję nowych aparatów kierowniczych

Sprawdzone rozwiązania dla turbin parowych

Poznaj bogaty zbiór rzeczywistych przykładów naszej działalności, dowodzących najwyższej w branży jakości oraz szeregu korzyści odnoszonych przez klientów, od wzrostu niezawodności po wzrost wydajności.

Zobacz wszystkie nasze osiągnięcia

Skontaktuj się, aby włączyć potencjał

Niezależnie od tego, czy masz pytanie dotyczące naszych usług lub możliwości, czy też tego, w jaki sposób możemy pomóc Ci rozwiązać problem, chętnie się z Tobą skontaktujemy.

W czym możemy Ci dzisiaj pomóc?

LIVE - EDIT